הסדרת קוי בניין למגרש 102 - רמת חובב

תוכנית 19/ 03/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת קוי בניין למגרש 102 - רמת חובב
מספר: 19/ 03/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה והסדרת קווי בניין במגרש המיועד לתעשיה (מגרש מס' 102, הנמצא ברמת חובב, אזור תעשיה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר

תיאור המיקום:
רח' האירוס 102, רמת חובב, אזור תעשיה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 76. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 748. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
קבלת תכנית18/02/2003