הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת

תוכנית ג/ 11335

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת
מספר: ג/ 11335
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים במסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת
כביש.
ב. ליעד את השטח המתוחם להקמת מעבירי מים תעלות
גשרים וכן לביצוע כל עבודות העפר והחציבות
הכרוכות בסלילת הכביש.
ג. לבטל קטעי כביש קיימים.
ד. הסדרת תנועה בצמתים ומחלפים.
ה. שנוי יעוד קרקע משטח חקלאי לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחי
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפון

תיאור המיקום:
צומת דברת גולני דרך מס' 65

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15138חלק1-26, 28, 31-36
15139חלק56, 66, 743-15, 20-38, 40-46, 48-55, 57-65, 67-73
15140חלק42-5038-41, 51-60, 86-89, 92-97, 109, 111, 113, 124-130, 136-139, 151
15141חלק412-3, 31-34, 42
15147חלק9-153, 5, 7-8
15149חלק61-3, 5, 7
15152חלק35, 38-40
15154חלק54, 56
15336חלק1, 622, 5, 61, 63, 69
15341חלק1-5, 7, 28, 48-49, 546, 8-27, 29, 47, 50
16984חלק1-2, 5-6
16985חלק31-2, 5, 7
16986חלק31-2
16996חלק731-72
16999חלק31-32, 49-54, 62, 64, 66, 6827, 29-30, 33, 37-38, 46-48, 55-57, 60-61, 63, 65
17000חלק17-19, 601, 16, 20, 25-27, 32, 58-59, 63, 65
17001חלק11, 271-10, 12-17, 25-26, 30-33
17042חלק41, 43-44, 48
17081חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
תוכניתג/ 4503כביש גישה להר תבור ודבוריאשינוי
תוכניתג/ 6772.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2682. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/03/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/03/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 826. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/09/1999
קבלת תכנית01/06/1999