הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 169/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 169/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת רוחבי הדרכים בהתאמה למצב הקיים בפועל עפ"י תכנית מס' 6/169/03/5.

עיקרי ההוראות:
הסדרת רוחבי הדרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ ב

תיאור המיקום:
שכונה ב' באר שבע בין הרחובות טשרניחובסקי, ביאליק, איינשטיין וחז"ל
קואורדינטה X 180000
קואורדינטה Y 574000
התכנית חלה ברחובות: צבי גרץ, דובנוב, שלום עליכם, אסף הרופא, פרויד, הכוזרי, רמח"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק80, 82-84, 92-93, 9576-79, 81, 99, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 24שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא)שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 25רחוב ביאליק שכונה ב' באר שבעשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 14באר שבע, שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 15שכונה ב' רח' איינשטייןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2050שינוי בקוי בניןשינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 6שכ' ב'-שיכון ציבורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4023. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/08/2007
קבלת תכנית06/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה