הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן

תוכנית ג/ 13973

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן
מספר: ג/ 13973
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תנאים והוראות בניה המסדירים הקמת רפתות חלב, באיזורים המיועדים למבני משק/ שטח חקלאי מיוחד בתחום חלקות א' ובאזורים המיועדים למבני משק הישוביים ( כנף,קדמת צבי,ונאות גולן) עפ"י תכניות ברות תוקף.
א. הגדלת אחוזי הבניה במגרשים.
ב. קביעת הוראות בניה - הגדלת: צפיפות , מרווחי בניה,גובה בנינים,
ג. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאבני איתן
צפוןגולןגולןאלי-עד
צפוןגולןגולןגבעת יואב
צפוןגולןגולןנאות גולן
צפוןגולןגולןנוב
צפוןגולןגולןקדמת צבי
צפוןגולןגולןרמות
צפוןגולןגולןכנף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
200001חלק2
201000חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7939קבוץ קדמת צבישינוי
תוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואבשינוי
תוכניתג/ 5013מושב נאות גולןשינוי
תוכניתג/ 5201מושב אבני איתןשינוי
תוכניתג/ 8347מושב אליעדשינוי
תוכניתג/ 7765שנוי יעוד למבני משק ומלאכה, מושב כנףשינוי
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 12335מושב נאות הגולן - הרחבהשינוי
תוכניתג/ 12430תכנית מתאר מושב נובשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 304. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 742. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2003
קבלת תכנית29/04/2003