הסדרת שביל להולכי רגל - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שביל להולכי רגל - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שביל להולכי רגל ליד מגרש מס' 410 ברוחב של 2.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1280. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה ברשומות18/10/1979תאריך פרסום: 18/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2570. עמוד: 91. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/1979תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1979. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1979. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1979
קבלת תכנית01/05/1979