הסדרת שטח לבניני ציבור - רח' זבוטינסקי

תוכנית 22/ 03/ 102/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטח לבניני ציבור - רח' זבוטינסקי
מספר: 22/ 03/ 102/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח לבניני ציבורי ע"י שינויים ביעודי קרקע,
חלוקת מגרשים שינוי בקוי בניין וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
רחוב ז'בוטינסקי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק40-41, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/1998תאריך פרסום: 21/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4656. עמוד: 4236. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/1998
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1998
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1998.
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1998תאריך פרסום: 06/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4604. עמוד: 1249. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1997
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1997
קבלת תכנית03/12/1995