הסדרת שטח להגדלת רפת, רמות מנשה

תוכנית יז/ מק/ 4520/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטח להגדלת רפת, רמות מנשה
מספר: יז/ מק/ 4520/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרבחת הרפת במסגרת הרפורמה.

עיקרי הוראות התכנית:-
- איחוד וחלוקה מחדש והחלפת שטחים באזור מבני משק, מלאכה תעשיה והחקלאי לפי סעיף 62א(א)1 לחוק.
- שינוי הוראות לפי תכניתבדבר בינוי או עיצוב אדריכלים על פי סעיף 62א(א)5 לחוק .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק6, 19
12383חלק2
12385חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2005תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5434. עמוד: 4044. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. עמוד: 2539. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005