הסדרת שטח למתקנים הנדסיים המיועדים למערכת טיהור שפכים

תוכנית 11/ 03/ 199

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת שטח למתקנים הנדסיים המיועדים למערכת טיהור שפכים
מספר: 11/ 03/ 199
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח למתקנים הנדסיים המיועדים למערכת טיהור
שפכים של באר שבע על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2004
קבלת תכנית09/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004