הסדרת שטח לתחנת תדלוק - מרכז אזרחי

תוכנית 5/ 03/ 103/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטח לתחנת תדלוק - מרכז אזרחי
מספר: 5/ 03/ 103/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח לתחנת תדלוק מדרגה ב' וקביעת מגבלות
והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: מרכז אזרחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק10, 13, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 103/ 19מרכז אזרחי- באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית08/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002