הסדרת שטח לתיירות, קרוואן פארק, גבעת יואב

תוכנית ג/ 14735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטח לתיירות, קרוואן פארק, גבעת יואב
מספר: ג/ 14735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח אזור אירוח המכיל משטחים לקרוואנים ואוהלים, בונגולוס וצימרים, כולל השירותים הנדרשים לפונקציות הנ"ל.

מתן דגש על איכות הסביבה ובנייה ירוקה.

פיתוח הפעלות והתנסויות מבקרשים בכל הקשור לבנייה ירוקה.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לתיירות.
- קביעת התכליות המותרות ליעוד הקרקע החדש.
- קביעת הוראת בניה - צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
- קביעת הנחיות בינוהי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב

תיאור המיקום:
גבעת יואב, בצמוד לקו הכחול של תכנית ג/ 12737

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12737גבעת יואב - מגורים שכונה דרומיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401415/11/2004