הסדרת שטח ציבורי פתוח

תוכנית 23/ 03/ 104/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטח ציבורי פתוח
מספר: 23/ 03/ 104/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטח ציבורי פתוח
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת שפירא
גושים: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1997תאריך פרסום: 20/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4589. עמוד: 674. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים15/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות17/04/1997תאריך פרסום: 17/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4511. עמוד: 2973. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1997
קבלת תכנית23/10/1996