הסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום

תוכנית 7/ 02/ 440/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום
מספר: 7/ 02/ 440/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת זכויות בניה בתחום תכנית למתקן הנדסי המשמש מאגר מים למי שפד"ן, לצורך הקמת מתקני שאיבה, מתקני סינון וטיפול במים.
2. פירוט השימושים למתקנים הנדסיים בתכנית 440/02/7.

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בניה בתחום תכנית למתקן הנדסי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מדרום למושב תלמי יוסף
בתחום מועצה אזורית אשכול

קואורדינטה מערב מזרח - Y 566,600
קואורדינטה דרום צפון - X 140,100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100301חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 440מאגר פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2917. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3825. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2006
קבלת תכנית09/05/2005