הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות

תוכנית תא/ 3440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות
מספר: תא/ 3440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות בבנייני מגורים בדבר הסדרת שטחי בניה (עיקרי ושירות) בבניה שנבנתה ו/או נבנית על פי היתר בניה תקף, כגון: ממ"ד, מחסן, מדרגות ו/או שטחים שלא נלקחו בחשבון שטחים אלו כגון: מרפסות וכו'.
2. לקבוע הוראות ביחס לשטח במרתפים, חדרי יציאה לגג ושטחים נוספים המוצמדים לדירות המקור, בדירות שאוחדו מיותר מדירה אחת, כשטח עיקרי נוסף, לדירה המאוחדת.
תכנית זו מהווה מסגרת לתוספת השטחים, כאשר כל מקרה יאושר לגופו בהליך של היתר בניה.
תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל מרחב תכנון ת"א-יפו.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 4150. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות07/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3118. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2005
קבלת תכנית02/09/2004