הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל

תוכנית 7/ 03/ 231/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל
מספר: 7/ 03/ 231/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
2. קביעת הנחיות לבניה ולעיצוב האדריכלי.
3. שינוי יעוד קרקע ממגורים ושטח חקלאי לשטח לבניני ציבור, לדרכים מוצעות, שבילים וחניות, לשטח ציבורי פתוח, לשטח ספורט, לאזור תיירות מלונאות ונופש, למרכז אזרחי, לאזור מבנים ומוסדות ציבור ובריאות ולמתקנים הנדסיים.
4. קביעת התכליות המותרות והשימושים בכל יעודי הקרקע.
5. חלוקת איזור המגורים למגרשים ע"פ בנית המגורים הקיימת בפועל, ויצירת מגרשים נוספים בשטח הפנוי, סה"כ 246 מגרשים / יח"ד.
6. הסדרת מערכת הדרכים, השבילים והחניה בהתאם לחלוקה החדשה.
7. קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בניה, קביעת הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח
השטחים הפתוחים והנוף בשטח התוכנית וקביעת תנאים להיתרי בניה.
8. פירוט שטחי בניה עיקריים:
- באזור מגורים מוצע סה"כ 44,280 מ"ר, שמחולק ל- 246 יח"ד.
- בשטח למרכז אזרחי, מוצע סה"כ 8,872 מ"ר.
- בשטח למבני ציבור, מוצע סה"כ 4,616 מ"ר.
- באזור מגורים מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור לבריאות, מוצע 3,300 מ"ר.
- באזור תיירות, מלונאות ונופש, מוצע סה"כ 6,237 מ"ר.
- באזור ספורט, מוצע סה"כ 5,218 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל

תיאור המיקום:
קיבוץ ברור חיל נמצא מדרום לכביש 352, וממזרח לכביש 232, ממערב לציר אורך מס' 40.
בתחום מועצה אזורית שער הנגב
נ"צ מרכזי: מזרח - 607000, צפון - 166000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3099חלק52-4
3100חלק9412, 16, 18, 34, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חיילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 899. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2007
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3045. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
קבלת תכנית04/05/2005