הסדרת שטחים לגידול בעלי חיים, ערב אל עראמשה

תוכנית ג/ 14793

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטחים לגידול בעלי חיים, ערב אל עראמשה
מספר: ג/ 14793
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור והסדרת שטחים לגידול בעלי חיים , שיאפשרו קליטת משקי גידול הפזורים בתחום הישוב עבר אל עראמשה.

עיקרי הוראות התכנית:-
- איחוד וחלוקה של חלקות בבעלות המדינה או חלקות פרטיות בהתאם לבקשת הבעלים, והפקעות קרקעות פרטיות לדרכים.
- הקצאת מגרשים לפי סוגי גידול בעלי חיים בהתאם לצרכים החזויים.
- התווית דרכי שרות לאתרים
קביעת הוראות ללחלוקה, לבינוי , לפיתוח ולמניעת מטרדים סביבתיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק9-12, 14-15, 19, 23-24, 43-44
19742חלק2-7, 10-12, 28-30
19743חלק46, 50, 52, 54-55
19787חלק2-4, 9-10, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2005
קבלת תכנית13/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200601001/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500929/03/2005