הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גבים

תוכנית 7/ 03/ 112/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גבים
מספר: 7/ 03/ 112/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
ישוב: גבים
חלקי גושים: 761, 764, 2292

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
761חלק
764חלק
979חלק10, 12, 17-18, 20
2292חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/09/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית17/09/1998