הסדרת תוואי דרך מס' 9, יפיע

תוכנית ג/ 17790

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת תוואי דרך מס' 9, יפיע
מספר: ג/ 17790
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון דרך מקומית והסדרת מערכת דרכים קיימת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך מוצעת.
ברחבת דרך.
שינוי יעוד מדרך למגורים ושצ"פ.
שינוי קו בניין קדמי למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק43-45, 57-61, 76, 88-90, 103-104, 120, 122-125
17722חלק12, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 695. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1861. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2008
קבלת תכנית19/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000801/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים110710/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900202/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה