הסדרת תכנון שטח הגורן, משהד (גניזה)

תוכנית ג/ 5949

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת תכנון שטח הגורן, משהד (גניזה)
מספר: ג/ 5949
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת תכנון שטח הגורן של הכפר והתוית דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17472חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/03/1987