הסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות

נושא הסכם בין נת"ע והרשויות ה הסכם בין נת"ע והרשויות ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות
מספר: הסכם בין נת"ע והרשויות ה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
תל-אביבבת יםבת יםבת ים
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74601/12/2008