הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין עמותת בית הכנסת אורת יהודה

בקשה ועדה מקומית 008

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין עמותת בית הכנסת אורת יהודה
מספר: 008
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין עמותת בית הכנסת "אורת יהודה" מגרש מס' 1 עפ"י תב"ע 2231 הידוע גם כחלקה 16 בגוש 30123

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100215/02/2011