הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם

בקשה ועדה מקומית 009

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם
מספר: 009
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין בית הכנסת המרכזי רמת בית הכרם, מגרש 306 עפ"י תב"ע 10438.

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100215/02/2011