הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמות בית הכנסת דעת מישרים

בקשה ועדה מקומית 006

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמות בית הכנסת דעת מישרים
מספר: 006
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבית עמותת בית הכנסת "דעת מישרים", חלק ממגרש 622 עפ"י תב"ע 1973 ב' הידוע גם כחלק מחלקה 5 בגוש 30564

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100215/02/2011