הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמותת אור ההלכה

בקשה ועדה מקומית 005

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לעמותת אור ההלכה
מספר: 005
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסכם חכירה בין עיריית ירושלים לבין עמותת "אור ההלכה", מגרש מס' 618 לפי תב"ע 1973 ב' הידוע גם כחלקה 37 בגוש 30564

החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100215/02/2011