העברה מקור/ 2

תוכנית העברה מקור/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברה מקור/ 2
מספר: העברה מקור/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פה מודפסת מטרת התכנית.....

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1111חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנוסחבדיקת נוסחיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2008
קבלת תכנית16/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/01/2008