העברת אחוזי בניה בין יעודים שלא באותה תכנית

תוכנית ג/ 12913

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: העברת אחוזי בניה בין יעודים שלא באותה תכנית
מספר: ג/ 12913
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת 24 יח"ד צמודות קרקע באזור מגורים א'-1 מיוחד ו-24 יח"ד ב- 4 קומות באזור מגורים ג' מיוחד.

עיקרי הוראות התכנית:
אחוד חלקות.
הגדלת זכויות בנייה לאזור מגורים ג' מיוחד, עבור השלמת עליות הגג בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה

תיאור המיקום:
רח' הרצל,רח' הצבעוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק1, 28
19916חלק1, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 14מבנן מספר 4 - עין שרהשינוי
תוכניתג/ במ/ 21מבננים ,6,5,3 עין שרהשינוי
תוכניתג/ 9088שנוי בתקנון, עין שרה, נהריהשינוי
תוכניתג/ 4427תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1709. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות11/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3180. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2004. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2003
קבלת תכנית24/12/2001