העברת הדיון בבקשה להקמת מבנה לועדת התנגדויות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5441

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: העברת הדיון בבקשה להקמת מבנה לועדת התנגדויות
מספר: תא/ 03/ 5441
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת הדיון בבקשה להקמת מבנה לועדת התנגדויות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהנוטר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6628חלק118
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306415/09/2003