העברת זכויות ממגרש 52-56 ל- 55,51,50 792 771

תוכנית 5/ מק/ 2016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת זכויות ממגרש 52-56 ל- 55,51,50 792 771
מספר: 5/ מק/ 2016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת שטחי בניה ממגרשים 52-56,54 למגרשים 792,771,51,50. קביעת הנחיות עיצוב לבנית מחסנים,גגות וגדרות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכ' נאות לון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100215חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2000תאריך פרסום: 23/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4857. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/1998עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1998תאריך פרסום: 23/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4665. שנה עברית: התשנח .