העברת קו דלק "8 , תת קרקעי

תוכנית בר/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת קו דלק "8 , תת קרקעי
מספר: בר/ 133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת קו דלק "8 , תת קרקעי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
בית אלעזרי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3807חלק1-2, 20-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1978תאריך פרסום: 23/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2423. שנה עברית: התשלח .