העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"

תוכנית בר/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"
מספר: בר/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום

תיאור המיקום:
בני דרום

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/1976תאריך פרסום: 16/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2255. שנה עברית: התשלו .