העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6

תוכנית בר/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6
מספר: בר/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהגאליה

תיאור המיקום:
מרחב תכנון שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3535חלק7, 16
3540חלק36-44, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68
3541חלק27, 29-30, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1978תאריך פרסום: 27/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2433. שנה עברית: התשלח .