העברת שביל להולכי רגל מצד מזרח לצד מערב ופתיחתו לכל האורך

תוכנית רצ/ 146/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת שביל להולכי רגל מצד מזרח לצד מערב ופתיחתו לכל האורך
מספר: רצ/ 146/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3287. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1969תאריך פרסום: 05/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1530. עמוד: 1576. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית31/08/1966
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית