העברת שטחי בניה ממסחר ותיירות למסחר, עין המפרץ

תוכנית חא/ מק/ 2005/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: העברת שטחי בניה ממסחר ותיירות למסחר, עין המפרץ
מספר: חא/ מק/ 2005/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. העברת שטחי בניה מותרים מתחום מסחר ותיירות לתחום מסחר וזאת ללא שינוי השטח הכולל המותר לבניה. 2. העברת אחוזי בניה מ-מתחת למפלס הכניסה אל מעל למפלס הכניסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10524חלק2414-15, 21-23, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1649. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2005תאריך פרסום: 30/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5464. עמוד: 657. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200501130/11/2005