העדר הסדרת דרך גישה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 083/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: העדר הסדרת דרך גישה
מספר: 083/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העדר הסדרת דרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009104/05/2011