העיר העתיקה - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העיר העתיקה - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר העיר העתיקה באר שבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/1959
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1958תאריך פרסום: 20/02/1958. מס' ילקוט פרסומים: 585. עמוד: 602. שנה עברית: התשיח .
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1958
קבלת תכנית20/01/1958