העיר העתיקה, דרך דוד טוביהו - אסף שמחוני

תוכנית 5/ 02/ 101/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העיר העתיקה, דרך דוד טוביהו - אסף שמחוני
מספר: 5/ 02/ 101/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לשצ"פ. מחניה ציבורית לאזור מגורים מיוחד. משטח מוסדות ציבור ודרך לשצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
העיר העתיקה, באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק79, 93, 105-109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1978תאריך פרסום: 22/10/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2473. שנה עברית: התשלט .