העלאת אחוזי בניה במגרש מס' 10 - מסד

תוכנית ג/ 10638

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: העלאת אחוזי בניה במגרש מס' 10 - מסד
מספר: ג/ 10638
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל אחוזי שטח בניה למגורים מ- % 30 ל- % 43.97 ( 279 מ"ר) + 16 מטר שטחי שירותמשטח המגרש לקביעת הוראות בינוי, ( לגיטימציה למבנה כבר קיים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמסד

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ישוב: מסד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15421חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8945הרחבת מסד - שינוי למפורטת ג / 5435, מסד.שינוי
תוכניתג/ 5435מושב קהלתישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2308. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2927. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1998
קבלת תכנית23/04/1998