העלאת אחוזי בניה.קביעת חזית מסחרית,תוספת שתי קומות מעל המאושר

תוכנית טב/ 2706

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העלאת אחוזי בניה.קביעת חזית מסחרית,תוספת שתי קומות מעל המאושר
מספר: טב/ 2706
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. העלאת אחוזי בניה.
2. קביעת חזית מסחרית.
3. תוספת שתי קומות מעל המאושר (סה"כ ארבע קומות מעל קומת מסחר).
4. קביעת קונטור בניה
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7849חלק72-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2518. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3530. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2002
קבלת תכנית24/01/1996