העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת הנפט.

תוכנית בר/ 193/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת הנפט.
מספר: בר/ 193/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת
הנפט.
ב. תיקון אי התאמות סה"כ שטחי המגרשים לגודל משבצת
הקרקע ע"י שינויים ביעודי קרקע.
ג. שינוי יעוד מאזור מסחרי ואזור ציבורי לאזור תעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: חבל יבנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
469חלק5-6, 20, 24, 26
470חלק1-2, 11, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1992.
פרסום לאישור ברשומות27/08/1992תאריך פרסום: 27/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4036. עמוד: 4452. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1992.
פרסום להפקדה ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2083. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
קבלת תכנית02/10/1991