הפיכת מגורים לשטח למוסד והגדלת זכויות בניה אבוחצירא 18

תוכנית 22/ 03/ 102/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הפיכת מגורים לשטח למוסד והגדלת זכויות בניה אבוחצירא 18
מספר: 22/ 03/ 102/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח למוסד.
2. קביעת זכויות בנייה, הנחיות בנייה ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רח' אביחצירא 18

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 243. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3583. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית25/12/2001