הפיכת שטח פתוח צבורי לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס בזק ליד שכונת גבעת מרדכי.

תוכנית 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפיכת שטח פתוח צבורי לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס בזק ליד שכונת גבעת מרדכי.
מספר: 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת גבעת מרדכי,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30183חלק89
30337חלק26, 95-96
30339חלק10496-99, 105-107, 109
30340חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/1968תאריך פרסום: 11/04/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1442. עמוד: 1204. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1967תאריך פרסום: 02/03/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1343. עמוד: 1049. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1967
קבלת תכנית01/06/1961