הפיכת שטח פתוח ציבורי למגרש לבניין ציבורי. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית בר/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפיכת שטח פתוח ציבורי למגרש לבניין ציבורי. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: בר/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להפוך שטח פתוח ציבורי ומגקש מגורים למגרש לבניין ציבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית עובד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3741חלק87-88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/09/1951תאריך פרסום: 27/09/1951. מס' ילקוט פרסומים: 190. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית27/09/1951