הפסקה

נושא הפ11

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הפסקה
מספר: הפ11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010