הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי

תוכנית שד/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי
מספר: שד/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי עם מבנים חקלאיים.
ב. קביעת הוראות בניה למבנים הדרושים להפעלת לול רביה מאושר באזור שיעודו חקלאי, בחלקה שאינה כלולה בתכנית המפורטת של הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגן חיים

תיאור המיקום:
פרדס גן חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7677חלק108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4874. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4211. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/12/2002
קבלת תכנית01/11/2002