הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב'

תוכנית מש/ 7/ 1/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפקעה לדרך להרחבת המדרכה,קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב'
מספר: מש/ 7/ 1/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הפקעה לדרך להרחבת המדרכה.
2. קביעת קוי בנין לבניה בקומה א' וקומה ב'.
3. קביעת אחוזי בניה מותרים:
בקומת קרקע: % 35
בקומה א' % 45
בקומה ב' 45%
סה"כ % 125.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2558. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 368. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2000
קבלת תכנית27/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200300212/01/2003