הפקעה לצורך הרחבת דרך

בקשה ועדה מקומית 851/ 86/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: הפקעה לצורך הרחבת דרך
מספר: 851/ 86/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הארכת תוקף ביצוע הפקעה ברח' הרקון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גןהרקון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6207חלק262, 301
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4727/03/2006