הפקעות לפי סעיף 189 לחוק

נושא הפקעות לפי סעיף 189 לחוק

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הפקעות לפי סעיף 189 לחוק
מספר: הפקעות לפי סעיף 189 לחוק
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות93413/11/2006