הפקעות שטחים ציבוריים עפ'י סעיף 189

נושא הפקעות/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הפקעות שטחים ציבוריים עפ'י סעיף 189
מספר: הפקעות/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעות שטחים ציבוריים עפ'י סעיף 189 לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6907חלק58
7092חלק
7422חלק11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69119/01/2004