הפקעת דרך מס' 19

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 015/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הפקעת דרך מס' 19
מספר: 015/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעת דרך מס' 19

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19609חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013517/01/2012