הפרדה מפלסית בין יבנה לנמל אשדוד

תוכנית תתל/ 26/ 200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית בין יבנה לנמל אשדוד
מספר: תתל/ 26/ 200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדות מפלסיות במפגשים בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך קביעת מעבר בגשרים מעל לרצועת המסילה.
2. התווית דרכים חקלאיות חדשות.
3. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, לרבות שיקום דרכי גישה, שירות ומחנה קבלן.
4. קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ולהכנת מסמכי ביצוע.
5. ביטול מפגש קיים על פני הקרקע בין מסילה לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
459חלק41-42, 47-48, 53, 58, 60, 62
2044חלק3819, 22
3540חלק7165, 67-68, 70, 75, 77-79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2008תאריך פרסום: 24/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. שנה עברית: התשסח .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/06/2008
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה11/02/2008
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. שנה עברית: התשסח .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר19/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/11/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה22/08/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006