הפרדה מפלסית בית גמליאל

תוכנית תתל/ 26/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית בית גמליאל
מספר: תתל/ 26/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשר מעל רצועת המסילה.
2. ביטול מפגשים קיימים על פני הקרקע בין דרך למסילת רכבת.
3. ביטול דרך מאושרת.
4.התווית דרכים חדשות.
5. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיקום דרכים לביטול.
6. קביעת תנאים למתן הרשאה למבני דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
בית גמליאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2653חלק50, 56
3508חלק123, 139-140, 148, 153147
3509חלק1-9, 11-19, 35-3710
3510חלק122, 200-201
3517חלק1, 4, 6, 8
3782חלק5, 16, 21-22, 24-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2007תאריך פרסום: 16/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5704. שנה עברית: התשסז .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה24/06/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות26/03/2007תאריך פרסום: 26/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5645. עמוד: 2147. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה19/03/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר15/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/10/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה16/08/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006